Športová olympiáda OA v Šuranoch

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Vonkajšie ihrisko Gymnázia Šurany
Šurany
94201
Detaily:
Organizátor podujatia:
PaedDr. Michaela Porubská
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)