Športová veľká prestávka

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ Bernolákova ul. 1061
Vranov nad Topľou
09301
Detaily:

Žiaci druhého stupňa sa počas prestávok v danom týždni zúčastnia športových aktivít na školskom dvore.

Organizátor podujatia:
ZŠ Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou, 09301
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)