Športové dopoludnie pre všetkých

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:15 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:15 hod.
Adresa podujatia:
Tovarnícka 1632
Topoľčany
95501
Detaily:

Žiaci v rámci jednotlivých aktivít sa pohybujú na čerstvom vzduchu, zveľaďujú školské prostredie, pracujú v školskej záhrade – jednoducho dávame do popredia pohyb v akejkoľvek podobe. Zaraďujeme telovýchovné chvíľky do vyučovacieho procesu. Vyvrcholením sú turnaje vo futbale, vo vybíjanej.

Organizátor podujatia:
Mgr. Elena Korcová
Web: https://szsiapstopolcany.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065476329329
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)