Športové dopoludnie pre všetkých

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:15 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Tovarnícka 1632
Topoľčany
95501
Detaily:

Žiaci celý týždeň preferujú pohyb na čerstvom vzduchu. Do pohybových aktivít zaraďujeme športové aktivity, práce v školskej záhrade, vychádzky do prírody. Vyvrcholením je turnaj vo futbale a vo vybíjanej.

Organizátor podujatia:
Mgr. Elena Korcová
Web: https://szsiapstopolcany.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065476329329
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)