Športový deň

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 07:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Hlavná 130
Oravská Polhora
02947
Detaily:

Je to súťaž o tímovej spolupráci medzi všetkými triedami na škole. Každá trieda je jedno družstvo a kapitánom družstva je triedny učiteľ. Triedy sú rozdelené do troch kategórií : najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci. Kapitán každého družstva na samom začiatku obdrží kartičku so stanovišťami, ktoré musia absolvovať, pričom do týchto kartičiek rozhodca na danom stanovišti zapíše dosiahnutý výkon družstva. Na každom stanovišti môžu súťažiť vždy maximálne 4 žiaci z družstva z toho musia byť dvaja chlapci a dve dievčatá. Na každom ďalšom stanovišti musia súťažiť vždy 4 iní členovia družstva. Po absolvovaní všetkých stanovísk odovzdá kapitán družstva vyplnenú kartičku hlavnému rozhodcovi. V každej kategórii, trieda ktorá dosiahne najviac bodov za svoje výkony, obdrží putovný pohár na celý školský rok.

Organizátor podujatia:
Základná škola s Materskou školou Oravská Polhora 130
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)