Športový deň – Sportnap

Začiatok podujatia:
14. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
14. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Hlavné nám. 13
Dvory nad Žitavou
941 31
Detaily:

Pre ročníky 5.-9.

Organizátor podujatia:
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)