Športuje celý Školský klub

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ, Ul. 17. novembra 31
Sabinov
083 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
ŠKD pri ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)