Športujem pre zdravie

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 14:30 hod.
Adresa podujatia:
Cernina
Cernina
09016
Detaily:

Na tomto podujatí sa zúčastnia žiaci druhého stupňa základnej školy Cernina. Týmto podujatím, ktoré sa uskutočňuje mimo vyučovania, chceme podporiť pohyb, komunikáciu, súčinnosť, súdržnosť a kamarátske vzťahy medzi žiakmi.

Organizátor podujatia:
ZŠ Cernina
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)