Športujeme netradične

Začiatok podujatia:
2. októbra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
2. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Školská 535/5
Lendak
05907
Detaily:

Chlapci a dievčatá 2.- 5. ročníka Spojenej školy Lendak súťažia v rámci jednej vyučovacej hodiny žiaci v netradičných pohybových hrách. Za jednotlivé súťaže žiakom pridelíme body. Žiakov ohodnotíme diplomom.

Organizátor podujatia:
Spojená škola, Školská 535/5 Lendak
Web: https://zslendak.edupage.org/
Facebook: https://facebook.com/zslendak
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)