Športujeme pre zdravie

Začiatok podujatia:
3. októbra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
3. októbra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 604/17
Heľpa
97668
Detaily:

Športové. dopoludnie s netradičnými športovými hrami a súťažami

Organizátor podujatia:
Mgr. Baťková Andrea
Web: https://www.helpazs.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)