Športujeme pre zdravie

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
25. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Bešeňov 628 94141
Bešeňov
94141
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola Bešeňov 628
Web: https://zsbesenov.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)