Športujeme pre zdravie

Začiatok podujatia:
23. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Mierová 1454/10
Galanta
92401
Detaily:
Organizátor podujatia:
Školský klub detí pre ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)