Športujeme zdravo, hravo

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Materská škola-EP Ľuborčianska 2
Nemšová
91441
Detaily:

Deti 2. a 3. triedy sa zapoja do pohybových hier a aktivít v športovej hale. Na stanovištiach si zacvičia s netradičným telocvičným náčiním (padák, chodúle, vrecia na skákanie,…)
Deti 1. triedy (3-4 ročné) si zacvičia a zahrajú sa pohybové hry na školskom dvore.

Organizátor podujatia:
Materská škola Odbojárov 177/8A, Nemšová, Elokované pracovisko Ľuborčianska 2
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)