Srdce ako zvon

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:45 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104
Palín
07213
Detaily:

Aktivita je pripravená pre žiakov 1.stupňa. Žiaci si zabehnú netradičný štafetový beh . Majú možnosť si zdravo zasúťažiť, naučiť sa kolektívnej spolupatričnosti, urobiť niečo pre svoje telo.

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)