Súťaž jednotlivcov v hode granátom na cieľ

Začiatok podujatia:
13. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
13. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Adresa podujatia:
Murgašova 94
Poprad
058 01
Detaily:

So žiakmi 1. ročníka OA Poprad uskutočníme súťaž jednotlivcov v hode granátom na cieľ.

Organizátor podujatia:
Iveta Bendíková
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)