Súťaž o najbehavejšiu triedu v ročníku

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 10:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Nade Hejnej 4
Martin
03601
Detaily:

Súťaž triednych kolektívov o prebehnutie čo najviac metrov štafetovým spôsobom v časovom limite 15 minút.

Organizátor podujatia:
Marta Tormová
Web: https://zsnadehejnej.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)