súťaž v bowlingu

Začiatok podujatia:
20. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
20. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Murgašova 94
Poprad
058 01
Detaily:

So žiakmi 3. ročníka uskutočníme súťaž jednotlivcov v bowlingu.

Organizátor podujatia:
Iveta Bendíková
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)