Súťaž v streľbe zo vzduchovky

Začiatok podujatia:
14. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
14. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Adresa podujatia:
Murgašova 94
Poprad
058 01
Detaily:

So žiakmi 2. ročníka OA Poprad uskutočníme súťaž v streľbe zo vzduchovky.

Organizátor podujatia:
Iveta Bendíková
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)