Súťaživí športovci

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:45 hod.
Adresa podujatia:
Moskovská 2
Banská Bystrica
97404
Detaily:

V priebehu celého týždňa žiaci 1. stupňa budú zapojení so športových súťaží v dopoludňajších hodinách (atletické súťaže, lopty, švihadlá, kruhy, futbal, vybíjaná,…).

Organizátor podujatia:
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)