Švihadlová štafeta

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola Rohožník, 399
Rohožník
903 38
Detaily:

Preskok cez švihadlo žiakov od 3.ročníka po 9.ročník. Žiaci skáču po jednom, kým nespravia chybu a posúvajú švihadlo ďalej.

Organizátor podujatia:
Základná škola Rohožník
Web: https://www.zsrohoznik.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)