Taják na bicykli

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Tajovského 25
Banská Bystrica
974 01
Detaily:

Cyklotúra z Gymnázia Tajovského po Geronimo vo Vlkanovej a naspäť.

Organizátor podujatia:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Web: https://www.gjgt.sk
Facebook: https://m.facebook.com/search_results/?q=gymn%C3%A1zium+jozefa+gregora+tajovsk%C3%A9ho+bansk%C3%A1+bystrica
Prostredie:

Outdoorové prostredie