Tancuje celá škola

Začiatok podujatia:
22. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:15 hod.
Adresa podujatia:
Kostolná 18
Hontianske Moravce
962 71
Detaily:

v týždni od 23.9 do 30.9.2023 sa budú konať nácviky spoločnej choreografie na hodinách TSV, kde budú už nacvičené vybrané žiačky učiť choreografiu, ktorú si spoločne celá škola, na záver podujatia – zacvičí- zatancuje na vybranú hudbu, pred školu.

Organizátor podujatia:
Spojená škola Hontianske Moravce
Web: https://zssmshmoravce.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2538148713104599
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)