Tancuje celá škola

Začiatok podujatia:
22. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Kostolná 18
Hontianske Moravce
962 71
Detaily:

žiaci budú na hodinách TSV nacvičovať spoločnú choreografiu, ktorú ich budú učiť staršie žiačky už nacvičené, na konci týždňa si spoločne všetci zatancujú- zacvičia pred školou

Organizátor podujatia:
Spojená škola Hontianske Moravce
Web: https://zssmshmoravce.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2538148713104599
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)