turistická prechádzka do mestskej časti – Stráže

Začiatok podujatia:
14. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
14. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Murgašova 94
Poprad
058 01
Detaily:

So žiakmi 2. ročníka uskutočníme turistickú prechádzku do mestskej časti – Stráže.

Organizátor podujatia:
Iveta Bendíková
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)