Turistická vychádzka

Začiatok podujatia:
14. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
14. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Kúpele Bojnice
Bojnice
972 01
Detaily:

Turistickej vychádzky sa zúčastnia žiaci s mentálnym znevýhodnením pod dozorom pedagógov z odborného učilišťa a praktickej školy. Odchod bude zo školy o 8.00 hod. a všetci účastníci pôjdu v menších skupinách peši smerom do Bojníc k stanovenému cieľu – do kúpeľov. Počas cesty budú pozorovať prírodu, architektúru, pamiatky (Bojnicky zámok). Celkovo by mali prejsť 10 km. Cieľom podujatia je zvyšovať pohybovú zdatnosť žiakov školy a psychickú odolnosť pedagógov.

Organizátor podujatia:
Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza
Prostredie:

Outdoorové prostredie