Týždeň športu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 07:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Diviaky nad Nitricou 121
Diviaky nad Nitricou
97225
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)