Týždeň športu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
2. októbra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Námestie sv. Ignáca 31
Leopoldov
92041
Detaily:

Testovanie všeobecnej výkonnosti

Organizátor podujatia:
ZŠ Leopoldov
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)