Týždeň športu

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 16:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 289
Obyce
95195
Detaily:

Skupinové cvičenia pre všetkých v poobedňajších hodinách.
Zápas v prehadzovanej medzi pedagógmi a žiakmi.
Futbalový turnaj o pohár starostu obce Obyce

Organizátor podujatia:
ZŠ Obyce
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)