Týždeň v teplákoch

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Pionierska 4
Brezno
97701
Detaily:

Žiaci 1.stupňa počas celého týždňa chodia do školy v teplákoch. Pani učiteľky zaraďujú do rôznych fáz vyučovacieho procesu tradičné i netradičné pohybové aktivity. Aktivity sa uskutočňujú v triedach, na chodbách školy, na školskom dvore, v telocvični, detskom ihrisku,…..

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Karola Rapoša
Web: https://zsp4.edupage.org/?
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086213363651
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)