V zdravom tele zdravý duch

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
25. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Selčianský diel
Banská Bystrica (okres Banskobystrický) (1484)
97401
Detaily:

Od školy sa odvezieme do Seliec a od kostola kráčame na Selčianský diel.

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Štefana Moysesa B. Bystrica
Prostredie:

Outdoorové prostredie