V zdravom tele, zdravý duch!

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Adresa podujatia:
Markušovská cesta 8
Spišská Nová Ves
052 01
Detaily:

Podujatie sa bude konať v 3 triedach. Podľa počasia von, alebo na triedach.

Organizátor podujatia:
Cirkevná materská škola
Web: https://cmsmarkusnv.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/647005915862831
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)