Včielky športujú

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Dolný Jatov 189
Jatov
91 09
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Jatov 189, organizačná zložka- materská škola
Web: https://www.zsmsjatov.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)