Viničné športuje

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Hlavná 292/82
Viničné
900 23
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ, Viničné
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)