vyber si svoj šport

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ T. J. Moussona, T. J. Moussona 4
Michalovce
07101
Detaily:

športové podujatie pre predškolákov z MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pripravené Mestom Michalovce, Olympijským klubom a ZŠ so športovými triedami v spolupráci so športovými klubmi v meste Michalovce pracujúcimi s mládežou

Organizátor podujatia:
mesto Michalovce
Web: https://www.michalovce.sk/sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)