Vystúp na Kriváň so Štúrom

Začiatok podujatia:
20. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
22. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Tajovského 2
Badín
97632
Detaily:

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16.-22.9.2023) a výročia I. Národného výstupu na Kriváň (24.9.1984), ktorý zorganizoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a neskôr sa k nemu pridali vybraní Štúrovci a ďalší významní slovenskí národovci absolvovali žiaci druhého stupňa ,,Triedne výstupy na Kriváň´´. Žiaci úspešne a s radosťou prekonali výškové metre zo Štrbského plesa na Kriváň opakovanými výstupmi po schodoch v budove školy.

Organizátor podujatia:
Zš s mš, Tajovského 2, Badín
Web: https://zsbadin.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)