Zacvičme sa spolu

Začiatok podujatia:
24. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
12. októbra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Školská 10
Rybník
935 23
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Rybník
Web: https://www.zsrybnik.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)