Zahrajme a veselme sa spolu

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 11:45 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Školská 1087
Sládkovičovo
92521
Detaily:

Netradičné zábavné disciplídny so školkým náčiním

Organizátor podujatia:
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
Web: https://zsmssladkovicovo.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057458049560
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)