Zašportuj si s radosťou

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 07:45 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:15 hod.
Adresa podujatia:
Imre Madácha 3, 99102 Dolná Strehová
Dolná Strehová (okres Veľký Krtíš)
99102
Detaily:

Celý týždeň budú žiaci vykonávať športové aktivity v telocvični i v priľahlom parku. Najaktívnejší športovci budú ocenení diplomami.

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Web: https://www.skoladolnastrehova.edupage.org
Facebook: https://www.facebook.com/ZSsMSDolnaStrehova
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)