„Zbojickym krajom“ na bicykli po cyklotrase

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 08:15 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 17:00 hod.
Adresa podujatia:
ZS Hájik Námestie Mladosti 1 Žilina 010 15
Žilina
01015
Detaily:

Dopoludnie strávené spoločne s deťmi , rodičmi a učiteľmi počas športovej aktivity, kde sa zoznámime s vybudovanou cyklotrasou zo Žiliny do Terchovej

Organizátor podujatia:
ZS Hájik Žilina
Prostredie:

Outdoorové prostredie