Zdravé telo, zdravá myseľ

Začiatok podujatia:
5. októbra, 2023
o 14:15 hod.
Koniec podujatia:
12. októbra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Teplická 7
Bratislava
831 02
Detaily:

V rámci školského klubu organizujeme každoročne v spolupráci s SVK reprezentantom v karate Julianom E.Smoligom športové popoludnia. Pre deti máme pripravených 13 rôznych stanovíšť, na ktorých si deti vyskúšajú rôzne športy, preveria svoju koordináciu, rýchlosť a vytrvalosť. Motivujúcim faktorom je športovec-karatista, tréner a študent Phd-štúdia na FTVŠ v BA.

Organizátor podujatia:
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Facebook: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3VZRHNhJ9&h=AT0_lS2LPPmtvSCzuhy5MVg15EcFsRZSNZ7aAjuURg_8KHntlW8GMQt5fE6HES_Rbv2qBicvn8ZtavK133Fi4isNTogPLMeNn7duGsJrUTHq0mKiZu_6S3bP3GUo27BDkaoihA
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)