Zdravo a hravo

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
SNP 1
Ivanka pri Dunaji
90028
Detaily:

Cvičenia zamerané na držanie tela, koordináciu pohybu, rozvoj rytmického cítenia a priestorovej orientácie, tance rôznych štýlov, cvičenia s rôznymi pomôckami.

Organizátor podujatia:
MŠ ul.SNP 1, Ivanka pri Dunaji
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)