Žiacka chodecká liga

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 13:45 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ s MŠ Radvanská 1
Banská Bystrica
97405
Detaily:

5 kolová súťaž v atletickej chôdzi – 1. kolo

Organizátor podujatia:
ŠK BCF Dukla BB
Web: https://www.bcfduklabb.sk
Facebook: https://bcfduklabb.sk
Prostredie:

Outdoorové prostredie