ZŠ Čaklov sa hýbe

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Čaklov 495
Čaklov
094 35
Detaily:
Organizátor podujatia:
ZŠ Čaklov
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)