Zvládneme to!

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 10:15 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Merašice 188
Merašice
920 61
Detaily:

V priestoroch školského dvora budú pre deti pripravené stanovištia, na ktorých budú zdolávať prekážky a plniť rôzne športové úlohy na body a čas. V prúdových cvičeniach preskúšajú svoju pohybovú aktivitu v koordinácii, motorike, čím prispejeme k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

Organizátor podujatia:
Materská škola Merašice
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)