logo nsc2017

logo horne 2017

BeActive tipy

Či už ste rodič, zamestnávateľ, člen samosprávy alebo študent, môžete sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi ako byť aktívny vo svojom každodennom živote.

Školské prostredie

 • Pre učiteľov:
  Vytvorte aktívne učebné prostredie vo svojej škole. Popremýšľajte nad tvorivými spôsobmi, ako integrovať fyzickú aktivitu do rôznych predmetov, nie len na hodinách telesnej výchovy.
  Vybudujte spoluprácu s miestnymi športovými klubmi a fitnes centrami. Využite odborné znalosti klubov vo svojej blízkosti, aby vám pomohli vytvoriť zaujímavé hodiny TV a vyplniť medzery vo vašich programoch telesnej výchovy.
 • Pre rodičov:
  Motivujte svoje dieťa, aby dochádzalo do školy na bicykli, alebo pešo, aby ste zabezpečili jeho minimálnu dennú pohybovú aktivitu.
  Motivujte svoje dieťa, aby sa v škole venovalo nejakému športu. Pomôžte svojmu dieťaťu, aby pochopilo význam fyzického pohybu a veďte ho k tomu, aby sa venovalo nejakému športu aj mimo hodín telesnej výchovy.
 • Pre mladých ľudí:
  Dajte si prestávku od sledovania televízie, počítača alebo videohry. Postavte sa, pohybujte sa, naťahujte sa, choďte sa prejsť – znížte čas strávený pri obrazovke.
  Venujte sa 60 minút fyzickej aktivite každý deň. Nemusíte ich absolvovať naraz. 10 minút chôdze, 30 minút aktivity v parku s kamarátmi... takýto typ aktivít sa počíta do vášho každodenného limitu.
 • #BeActive tip: Aj tento rok budú mať školy na Slovensku možnosť zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa športu.


Pracoviská

 • Pre zamestnávateľov:
  Upravte pracoviská tak, aby sa v nich dalo menej sedieť. Môžete zvážiť pracovné stoly s možnosťou státia, stacionárne bicykle v kanceláriách, podporovať členstvo vo fitnes centrách, prestávky na kávu s aktívnymi prechádzkami či dokonca pracovné porady vonku na čerstvom vzduchu.
  Skúste kontaktovať miestny športový klub alebo fitnes centrum a zorganizujte v spolupráci s nimi každý týždeň pravidelnú pohybovú obednú prestávku či už na pracovisku alebo vonku.
  Podporte skupinu nadšených zamestnancov, aby inšpirovali ostatných kolegov k pohybu napr. vo forme spoločného aktívneho dochádzania do práce alebo organizovaním spoločných športových podujatí.
 • Pre zamestnancov
  Buďte aktívni počas svojho pracovného dňa. Použite schody namiesto výťahu, vymeňte prestávku na kávu v kancelárii na krátku prechádzku na čerstvom vzduchu, choďte osobne za kolegom do inej kancelárie namiesto telefonovania a písania emailov – všetko sa počíta.
  Popremýšľajte, ako by ste mohli využiť svoje každodenné dochádzanie do práce tak, aby ste boli fyzicky aktívnejší. Chôdza, cyklistika, beh – alebo len vystúpiť o jednu či dve zastávky skôr z autobusu môže urobiť veľký rozdiel.
  Namiesto trávenia obednej prestávky posediačky pri jedle, môžete zmeniť svoje prostredie a dať si prestávku v podobe behu, návštevy fitnes centra alebo prechádzky. Vrátite sa späť sviežejší a aktívnejší!


Outdoorové prostredie

 • Pre zástupcov samospráv a územných plánovačov:
  Pri tvorbe mestského a vidieckeho prostredia vezmite do úvahy, ako by ho miestne komunity mohli čo najlepšie využiť aj na aktívny pohyb, napr. formou ihrísk, bežeckých a cyklistických tratí, outdoorových náradí pre cvičenie s vlastným telom a pod.
  Budujte verejné priestory tak, aby boli dobre osvetlené, bezpečné a ľahko použiteľné tak, aby ľudia mali flexibilitu v tom kedy a ako ich použiť pre svoj aktívny pohyb.
  Vytvorte príležitosti na aktívny pohyb ľudí budovaním cyklistických trás, peších zón, parkových priestorov či zón bez áut.
  Organizujte pouličné podujatia. Zablokovanie ciest pre účely trhov či iných podujatí pomáha dostať ľudí von a motivuje ich k pohybu.
 • Pre rodiny a jednotlivcov:
  Objavte možnosti pohybu vonku. Príroda a vonkajšie prostredie je nízko nákladová a jednoducho prístupná možnosť ako tráviť čas s priateľmi a rodinou a byť pritom v pohybe a aktívni. Hrajte frisbee v parku, choďte na túru, prejdite sa, bicyklujte alebo si zaplávajte v jazere.
  Kontaktujte miestne samosprávy, aby vytvorili viac možností pre šport a aktívny pohyb vo vašej štvrti.
  Zistite aké možnosti športovania už existujú vo vašej komunite. Boli by ste prekvapení, koľko ich už existuje.
 • #BeActive tip: Prejdite za jeden deň toľko kilometrov, ako je to možné pešo. Zorganizujte skupinu priateľov a stretnite sa spolu niekde v prírode. Môže to byť miesto, kam chodíte pravidelne behať. Určite si okruh napríklad v lese, na poli či v parku. Každý prejde toľko kôl, ako len môže. Je možné mať medzi nimi prestávky a trvanie si určujete sami. Prejdenú vzdialenosť môžete odmerať krokomerom, mobilnou aplikáciou alebo na mape. Zosumarizujte prejdené kilometre každého člena skupiny. Nezáleží na trvaní činnosti, ale na počte kilometrov. Výsledky vašej aktivity môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či správ a nahrať ich na Facebook alebo odoslať k nám.

 

Športové kluby a fitnes centrá

 • Pre športové kluby a fitnes centrá:
  Oslovte miestnu komunitu. Rozšírte svoju ponuku aj pre nečlenov a podeľte sa o svoje znalosti na rôznych miestach vo svojom okolí, napríklad na školách a pracoviskách – môžete sa tým zviditeľniť a pritiahnuť nových členov.
  Snažte sa uspokojovať rôzne potreby. Vytvorením flexibilných schém členstva a poskytovaním podmienok, ktoré zohľadňujú čo najširšie spektrum ľudských požiadaviek a potrieb môže prelomiť bariéry k aktívnemu pohybu a zvýšiť vašu členskú základňu.
 • Pre zástupcov samospráv:
  Uvedomte si význam úlohy, ktorú športové kluby zohrávajú vo vašej komunite. Podporujte športové kluby ako významných poskytovateľov celého radu športových možností, ako aj príležitostí k dobrovoľníctvu či informálnemu vzdelávaniu sa mladých ľudí.
 • #BeActive tip: Prevádzkovatelia fitnes centier či centier jogy, pilatesu a pod. na Slovensku môžu v dňoch 23. - 30. septembra 2017 v pre nich prijateľnej podobe otvoriť a sprístupniť svoje zariadenia zadarmo pre všetkých záujemcov z radov verejnosti a spropagovať tak nie len zdravý životný štýl, ale aj svoje služby. Môžete vytvoriť pozvánku vo forme plagátu alebo článku v miestnych novinách a pozvať ľudí, ktorí majú záujem o vašu lekciu. Môžete tak rozšíriť svoju ponuku na potenciálnych nových zákazníkov a členov. Kto vie? Ak budú nadšení, môžu aj zostať! Prostredníctvom tejto stránky môžete zaregistrovať svoje aktivity a zapojiť sa tak do podpory Európskeho týždňa športu. Výsledky vašej aktivity môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či správ a nahrať ich na Facebook alebo odoslať k nám.