Európsky týždeň športu 2023

23. - 30. september

Zapojte sa do už 9. ročníka Európskeho týždňa športu a buďte aktívny spolu s nami.

Milí športoví priatelia,

tešíme sa na už 9.ročník Európskeho týždňa športu

Až 40 krajín Európy oslavuje Európsky týždeň športu! Zapojte sa aj vy a zorganizujte pohybovú aktivitu, pri ktorej sa zabavíte a urobíte prospešnú vec pre svoje telo. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 1. septembra do 15. októbra.

Čo je to európsky týždeň športu?

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, štátne a verejné orgány a súkromný sektor.

Hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“ – činorodosť, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Zapojiť sa môžeš aj ty a každý deň. Stačí si zacvičiť a rozhýbať sa!

Spoznajte slovenských ambasádorov ETŠ

Ambasádor
Tomi KID Kovács
Ambasádor
Barbora Mokošová
Ambasádor
Jana Dukátová
Ambasádor
Ján Volko

Vybrané momenty z predošlých podujatí

*Na našich podujatiach môže byť vyhotovený, spracovaný a šírený obrazový, printový, zvukový a zvukovo- obrazový záznam, ktorý môže byť použitý na propagáciu podujatí:#BeActive Európsky týždeň športu ako aj #BeActive Night.