Športové tipy a triky

Či už ste rodič alebo zamestnávateľ, člen samosprávy alebo študent, môžete sa inšpirovať nasledujúcimi tipmi, ako byť pohybovo aktívny vo svojom každodennom živote.

#BeActive

Zaujíma ťa športový svet? Rád športuješ? Tak sa zapoj do #BeActive aj ty!

Tipy pre školské prostredie

Vytvorte vo svojej škole prostredie motivujúce k pohybovej aktivite. Popremýšľajte nad tvorivými spôsobmi, ako integrovať fyzickú aktivitu do všetkých vyučovaných predmetov, nielen na hodinách telesnej výchovy.

Vybudujte spoluprácu s miestnymi športovými klubmi a fitnes centrami. Využite odborné znalosti klubov vo svojej blízkosti, aby vám pomohli vytvoriť zaujímavé hodiny TV a vyplniť medzery vo vašich programoch telesnej výchovy.

Motivujte svoje dieťa, aby dochádzalo do školy na bicykli, alebo pešo, aby ste týmto spôsobom zabezpečili jeho minimálnu dennú pohybovú aktivitu.

Motivujte svoje dieťa, aby sa v škole v rámci krúžkovej činnosti venovalo nejakému športu. Pomôžte svojmu dieťaťu, aby pochopilo význam fyzického pohybu a veďte ho k tomu, aby sa venovalo športu aj mimo hodín telesnej výchovy.

Dajte si prestávku od sledovania televízie, počítača alebo videohry. Postavte sa, pohybujte sa, naťahujte sa, choďte sa prejsť. Znížte čas strávený pri obrazovke.

Venujte sa 60 minút fyzickej aktivite každý deň. Nemusíte ju absolvovať naraz. 10 minút chôdze, 30 minút aktivity v parku s kamarátmi, takýto typ aktivít sa započítava do vášho každodenného limitu.

#BeActive – tip 1

Aj tento rok budú mať školy na Slovensku možnosť zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa športu zorganizovaním vlastných podujatí pre svojich žiakov. Všetky podujatia škôl sa stanú zároveň súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.

#BeActive – tip 2

Tanečné piatky – piatky sú najlepšie dni v týždni, pretože oznamujú príchod víkendu. Prostredníctvom tanečných piatkov môžete toto radostné očakávanie pretransformovať na cvičenie. Vyčleňte 20 minút z normálneho vyučovacieho času počas piatkov a nechajte detí hýbať sa, resp. tancovať za sprievodu hudby, ktorú majú radi.

#BeActive – tip 3

Vysaďte školskú záhradu kríkmi, kvetmi. Školské záhrady ukrývajú zábavný spôsob, ako byť aktívny a zároveň vyučovať predmety, ako sú biológia, chémia a iné. Pestovaním vlastného ovocia a zeleniny sa žiaci zároveň učia o dôležitosti správneho stravovania.

#BeActive tip 4

Učiteľ ako vzor pre svojích žiakov.

Učitelia majú výrazný vplyv na životy detí. Na to, aby ste deti motivovali k aktívnemu pohybu, je však potrebné niečo viac, ako len o ňom rozprávať. Učiteľ musí byť preto vzorom a jasným príkladom.

Ak učiteľ sám nežije aktívnym a zdravým životným štýlom, zbytočne bude o zdravom životnom štýle žiakom rozprávať, neuveria mu. Prečo by mali? Byť pozitívnym príkladom znamená, že učiteľ je aktívny, a to pravidelne. Učitelia s nadváhou, ktorí sa venujú aktívnemu pohybu, majú obzvlášť veľký vplyv na deti, ktoré tiež bojujú s nadváhou.

 

Tipy pre pracoviská

Upravte pracoviská tak, aby ste vytvorili miesto, kde sa dá viacej hýbať a menej sedieť. Môžete zvážiť pracovné stoly s možnosťou státia, stacionárne bicykle v kanceláriách, podporovať členstvo vo fitnescentrách. Sedavé prestávky na kávu vymeniť za aktívne prechádzky či dokonca pracovné porady zorganizovať vonku na čerstvom vzduchu.

Skúste kontaktovať miestny športový klub alebo fitnescentrum a zorganizujte v spolupráci s nimi každý týždeň pravidelnú pohybovú obednú prestávku či už na pracovisku alebo vonku.

Podporte skupinu nadšených zamestnancov, aby inšpirovali ostatných kolegov k pohybu, napr. vo forme spoločného aktívneho pešieho dochádzania do práce alebo organizovaním spoločných športových podujatí.

Buďte aktívni počas svojho pracovného dňa. Použite schody namiesto výťahu, vymeňte prestávku na kávu v kancelárii za krátku prechádzku na čerstvom vzduchu, choďte osobne za kolegom do inej kancelárie, namiesto telefonovania a písania emailov. Každá forma pohybu sa počíta.

Popremýšľajte, ako by ste mohli využiť svoje každodenné dochádzanie do práce tak, aby ste boli fyzicky aktívnejší. Chôdza, cyklistika, beh, prípadne len vystúpiť o jednu či dve zastávky skôr z autobusu.

Namiesto trávenia obednej prestávky posediačky pri jedle, môžete zmeniť svoje prostredie a dať si prestávku v podobe behu, návštevy fitnes centra alebo prechádzky, po ktorej zjete ovocie. Vrátite sa späť sviežejší a aktívnejší!

#BeActive – tip 1

Začnite krokomerovú výzvu – odštartujte v práci krokomerovú výzvu a inšpirujte zamestnancov zo všetkých kancelárií a pracovísk, aby boli aktívni. Čím viac krokov urobia, tým viac urobia niečo osožné pre svoje zdravie. Stanovte si cieľ na 10000 krokov denne a odmeňte najlepších „chodcov“ vtipnou cenou.
Krokomer meria počet krokov v akejkoľvek pohybovej aktivite, ktorá zahŕňa pohyb bokov. Jeho jednoduché verzie sa dajú stiahnuť do mobilov ako aplikácia

#BeActive – tip 2

Začnite intenzívnu hydratačnú výzvu. Väčšina ľudí v práci nepije dostatočné množstvo tekutín, aj napriek tomu, že je to dôležité na udržanie zdravia aj pracovnej výkonnosti.
Zaveďte si preto v práci hydratačnú výzvu. Stanovte si vlastnú dobu trvania výzvy – od jedného dňa do jedného mesiaca, počas ktorej si zamestnanci budú sledovať vlastnú spotrebu vypitej vody. Súťaž môže prebiehať medzi jednotlivcami alebo tímami. Taktiež je to zaujímavá teambuildingová aktivita.

Tipy pre outdoorové prostredie

Oslovte miestnu komunitu. Rozšírte svoju ponuku aj pre nečlenov a podeľte sa o svoje znalosti na rôznych miestach vo svojom okolí, napríklad na školách a pracoviskách – môžete sa tým zviditeľniť a pritiahnuť nových členov.

Snažte sa uspokojovať rôzne potreby. Vytvorením flexibilných schém členstva a poskytovaním podmienok, ktoré zohľadňujú čo najširšie spektrum ľudských požiadaviek a potrieb môže prelomiť bariéry k aktívnemu pohybu a zvýšiť vašu členskú základňu

Objavte možnosti pohybu vonku. Príroda a vonkajšie prostredie je nízko nákladová a jednoducho prístupná možnosť ako tráviť čas s priateľmi a rodinou a zároveň byť v pohybe a aktívni. Hrajte frisbee v parku, choďte na túru, prejdite sa, bicyklujte alebo si zaplávajte v jazere.

Kontaktujte miestne samosprávy, aby vytvorili viac možností pre šport a aktívny pohyb vo vašej štvrti.

Zistite, aké možnosti športovania už existujú vo vašej komunite. Boli by ste prekvapení, koľko ich už existuje len o nich neviete.

#BeActive – tip 1

Prejdite za jeden deň toľko kilometrov, ako je to možné pešo. Zorganizujte skupinu priateľov a stretnite sa spolu niekde v prírode. Môže to byť miesto, kam chodíte pravidelne behať. Určite si okruh napríklad v lese, na poli či v parku. Každý prejde toľko kôl, ako len môže. Je možné mať medzi nimi prestávky a trvanie si určujete sami. Prejdenú vzdialenosť môžete odmerať krokomerom, mobilnou aplikáciou alebo na mape. Zosumarizujte prejdené kilometre každého člena skupiny. Nezáleží na trvaní činnosti, ale na počte kilometrov. Výsledky vašej aktivity môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či správ a nahrať ich na Facebook alebo odoslať k nám.

#BeActive – tip 2

Iniciujte nedele bez áut. Predstavte si možnosť, že by autá nemali v nedeľu prístup do mesta? A každý by mohol behať, bicyklovať, korčuľovať, tancovať či skákať na cestách bez obmedzenia? To sú nedele bez áut, ktoré si získavajú na popularite v mestách po celej Európe.

Tipy pre športové kluby a fitnescentrá

Oslovte miestnu komunitu. Rozšírte svoju ponuku aj pre nečlenov a podeľte sa o svoje znalosti na rôznych miestach vo svojom okolí, napríklad na školách a pracoviskách – môžete sa tým zviditeľniť a pritiahnuť nových členov.

Snažte sa uspokojovať rôzne potreby. Vytvorením flexibilných schém členstva a poskytovaním podmienok, ktoré zohľadňujú čo najširšie spektrum ľudských požiadaviek a potrieb môže prelomiť bariéry k aktívnemu pohybu a zvýšiť vašu členskú základňu.

Uvedomte si význam úlohy, ktorú športové kluby zohrávajú vo vašej komunite. Podporujte športové kluby, ako významných poskytovateľov celého radu športových možností, ako aj príležitostí k dobrovoľníctvu či neformálnemu vzdelávaniu sa mladých ľudí.

#BeActive – tip 1

Prevádzkovatelia fitnescentier či centier jogy, pilatesu a pod. na Slovensku môžu v dňoch 23. – 30. septembra pre nich v prijateľnej podobe otvoriť a sprístupniť svoje zariadenia zadarmo pre všetkých záujemcov z radov verejnosti a spropagovať tak nielen zdravý životný štýl, ale aj svoje služby. Môžete vytvoriť pozvánku vo forme plagátu alebo článku v miestnych novinách a pozvať ľudí, ktorí majú záujem o vašu lekciu.

Môžete tak rozšíriť svoju ponuku na potenciálnych nových zákazníkov a členov. Ak ich zaujmete, prídu opäť.

Prostredníctvom tejto stránky môžete zaregistrovať svoje aktivity a zapojiť sa tak do podpory Európskeho týždňa športu. Výsledky vašej aktivity môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či správ a nahrať ich na Facebook alebo odoslať k nám.