Európsky týždeň športu

#BeActive na Slovensku

ETŠ je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
Hlavnou témou je výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

#BeActive

Zapoj sa môžeš aj ty, každý deň – stačí si zacvičiť a rozhýbať sa!

Prečo ETŠ vzniklo?

Podľa posledného prieskumu (2018) Eurobarometra sa ukázalo, že takmer až polovica (49%) všetkých Slovákov vôbec necvičí ani nerobí žiadnu pohybovú aktivitu. ETŠ podporuje šport a pohybovú aktivitu na Slovensku ako meradlo zdravého životného štýlu Slovákov..

Pre koho je ETŠ určené?

Tento týždeň je určený naozaj pre každého, a to bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň telesnej zdatnosti. Zámerom je spojiť jednotlivcov, štátne a verejné orgány a súkromný sektor.

Kedy sa ETŠ koná?

Európsky týždeň športu sa koná od 23. do 30. septembra, a to až v štyridsiatich krajinách Európy. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 01. septembra do 15. októbra.

Ako sa zapojiť?

Zúčastnite sa akéhokoľvek podujatia či aktivity registrovanej pod hlavičkou #BeActive. Ďalšou možnosťou je zaregistrovať vaše podujatie a stanete sa tak oficiálne súčasťou celoeurópskej kampane.

Zapojte sa ešte dnes!

Organizátori podujatí na Slovensku majú možnosť registrovať svoje podujatie a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Podmienkou je, aby podujatie prebehlo v čase od 23. 9. do 30. septembra. V rámci kampane evidujeme aj pohybové aktivity, ktoré prebehnú na podporu týždňa od 1. septembra do 15. októbra. Podujatia označte logom #BeActive, ktoré je dostupné TU.