Európsky týždeň športu

#BeActive Awards

Ocenenie #BeActive bolo vytvorené na podporu projektov a jednotlivcov, ktorí sa venujú podpore športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Porota každoročne vyberá najlepšie a najinšpiratívnejšie projekty a jednotlivcov, ktorí prispievajú k propagácii zdravého životného štýlu a športu.

#BeActive

Do športu sa zapája celá Európa. Zapoj sa aj ty!

#BeActive

Education Award

Vzdelávacie zariadenia, ktoré preukazujú konkrétne spôsoby, akými motivujú svojich žiakov a študentov k aktívnemu pohybu mimo tradičných hodín telesnej výchovy. To môže zahŕňať napríklad extra športové aktivity, mimoškolské aktivity a iné kreatívne riešenia ako vytvoriť športovo aktívne vzdelávacie prostredie.

#BeActive

Workplace Award

Pracoviská či zamestnávatelia, ktorí preukazujú špecifické spôsoby, akými pomáhajú svojim zamestnancom k aktívnemu pohybu. To môže zahŕňať napríklad, zriadenie spŕch pre zamestnancov dochádzajúcich do práce na bicykli alebo aktívnym behom, zavedenie systému porád postojačky, zavedenie obedných prechádzok a pod.

#BeActive

Local Hero Award

Jednotlivci, ktorí zaznamenali výnimočný úspech pri motivovaní ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Ocenenie sa snaží vyzdvihnúť jednotlivca, ktorý dlhodobo propaguje šport a aktívny pohyb v rámci miestnej komunity.

#BeActive

Acrossgeneration Award

Je výzva, do ktorej sa môže zapojiť akákoľvek škola, inštitúcia alebo firma. Cieľom je propagácia športu, fyzickej aktivity a pohybu, ktorý pomáha k zvyšovaniu povedomia o zdravom životnom štýle naprieč všetkým generáciám.

#BeActive Awards 2022

Aj v roku 2022 boli vybraní finalisti ôsmeho ročníka slávnostného odovzdávania cien #BeActive. Do súťaže bolo prihlásených najmenej 62 projektov, ktoré hodnotila špecializovaná porota na vysokej úrovni, s cieľom vybrať tie najlepšie.