logo nsc2017

Európsky týždeň športu 2020 v skratke:

#BeActive – nielen počas tohto týždňa ale po celý rok
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok pobeží už jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane naďalej ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

PREČO?

Podľa posledného prieskumu Eurobarometer je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

KTO?

Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.

KEDY?

Európsky týždeň športu sa koná v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 01. septembra do 15. októbra 2020.

AKO?

Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít, ktoré možno registrovať na stránke www.tyzdensportu.sk

ZAPOJTE SA!

Organizátori podujatí na Slovensku majú možnosť registrovať svoje podujatie a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Podmienkou je, aby podujatie prebehlo v niektorom z dní medzi 23. - 30. septembrom. V rámci kampane evidujeme aj pohybové aktivity, ktoré prebehnú na podporu týždňa od 1. septembra do 15. októbra. Podujatia označte logom #BeActive, ktoré je dostupné TU.

ETŠ NA ŠKOLÁCH

Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 2020.


logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2020
kontakt fb color   kontakt youtube color